1. Polska 47 lotów
2. Egipt 6 lotów
3. Niemcy 6 lotów
4. Cypr 4 loty
5. Grecja 4 loty
6. Hiszpania 4 loty
7. Norwegia 4 loty
8. Tunezja 4 loty
9. Turcja 4 loty
10. Łotwa 4 loty
11. Belgia 2 loty
12. Estonia 2 loty
13. Islandia 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Portugalia 2 loty
16. Rumunia 2 loty
17. Szwecja 2 loty
18. Wielka Brytania 2 loty
19. Węgry 2 loty
20. Włochy 2 loty
21. Albania 1 lot