1. Polska 45 lotów
2. Egipt 6 lotów
3. Niemcy 6 lotów
4. Grecja 4 loty
5. Hiszpania 4 loty
6. Norwegia 4 loty
7. Tunezja 4 loty
8. Turcja 4 loty
9. Włochy 4 loty
10. Łotwa 4 loty
11. Belgia 2 loty
12. Cypr 2 loty
13. Estonia 2 loty
14. Islandia 2 loty
15. Malta 2 loty
16. Portugalia 2 loty
17. Rumunia 2 loty
18. Szwecja 2 loty
19. Wielka Brytania 2 loty
20. Węgry 2 loty
21. Albania 1 lot