1. Polska 37 lotów
2. Egipt 6 lotów
3. Hiszpania 4 loty
4. Norwegia 4 loty
5. Tunezja 4 loty
6. Turcja 4 loty
7. Łotwa 4 loty
8. Belgia 2 loty
9. Cypr 2 loty
10. Estonia 2 loty
11. Islandia 2 loty
12. Malta 2 loty
13. Niemcy 2 loty
14. Rumunia 2 loty
15. Szwecja 2 loty
16. Wielka Brytania 2 loty
17. Węgry 2 loty
18. Włochy 2 loty
19. Albania 1 lot